Geachte bezoeker van www.groepsrisico.nl,

De LPG-tool is achter een wachtwoord geplaatst. De LPG-tool is de afgelopen 15 jaar zeer veel gebruikt. Voor de gebruiker was dit gratis en Antea Group ontving een beperkte vergoeding van de rijksoverheid en later het IPO. Door een verandering in de organisatie van financiering van externe veiligheidsprojecten ontvangen wij echter geen vergoeding meer. Het beheer van de LPG-tool kost Antea Group echter wel geld. Wij zijn daardoor genoodzaakt om de LPG-tool achter een wachtwoord te plaatsen. Indien u nadere informatie wenst, kunt u mailen naar lpgtool@groepsrisico.nl.


Groepsrisico.nl is terug. Groepsrisico.nl is het platform dat inzicht biedt in actuele ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid en is daarnaast de plek waar een antwoord op al uw externe veiligheidsvragen kan worden geboden.

U kent Groepsrisico.nl als de ondersteunende website bij de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. De ondersteuning werd, namens het ministerie, op de achtergrond verzorgd door Antea Group. Begin 2012 is, in verband met de overdracht van taken aan provincies en gemeenten, de ondersteuning door het ministerie gestopt. Er bleven echter vragen komen naar Groepsrisico.nl. Antea Group heeft nu besloten om low-profile Groepsrisico.nl te blijven ondersteunen. U kunt op deze site terecht voor een jurisprudentieoverzicht.

Ook de helpdesk wordt voortgezet op de wijze zoals u van Groepsrisico.nl gewend was. U kunt mailen en vervolgens krijgt u per mail of telefonisch antwoord. De beantwoording is kort en bondig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de informatie wordt, net zoals in het verleden, niet gebruikt voor acquisitie.

Antea Group blijft deze site ondersteunen vanwege het maatschappelijke belang van een verantwoorde omgang met externe veiligheid. Naast het stellen van vragen aan groepsrisico.nl kunt u ook vragen stellen aan Antea Group.